Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Perovo 28
Matična številka: 3410927 000 1241 Kamnik
Tel: 05 9075300 E-mail: info@vrteczarja.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 5.3.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 2 28 0 ni čakalne dobe 0
2-3 2 28 0
1-3
2. starostno obdobje
3-4 1 18 1 ni čakalne dobe 0
4-5 2 40 8
5-6 2 44 4
3-6 0 0 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 18 1 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6