Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Osnovna šola Ivanjkovci, vrtec Ivanjkovci Ivanjkovci 71
Matična številka: 5900026 001 2259 Ivanjkovci
Tel: 02 713 80 46 E-mail: o-ivanjkovci.mb@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 25.4.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 0 0 0 ni čakalne dobe 0
2-3 0 0 0
1-3 1 12 0
2. starostno obdobje
3-4 0 0 0 ni čakalne dobe 0
4-5 1 9 3
5-6 1 20 4
3-6 0 0 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 17 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 2
Razvojni oddelki 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Vzgojno-varstvena družina
1-3 0 0 0 ni čakalne dobe 0
3-6 0