Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Vrtec Črnuče, ENOTA GMAJNA Cesta v Pečale 1
Matična številka: 5049938 003 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel: 01 530 76 90 E-mail: vrtec-crnuce@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 25.9.2023 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 14 0 več kot 6 mesecev 0
2-3 1 14 0
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 0 0 0 ni čakalne dobe 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
3-6 3 58 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 18 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Vzgojno-varstvena družina
1-3 0 0 0 ni čakalne dobe 0
3-6 0