Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
VRTEC TEZNO, ENOTA MEHURČKI Janševa ulica 3
Matična številka: 5051282 003 2000 Maribor
Tel: 02 461 14 70 E-mail: vrtec.tezno-mehurcki@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 16.7.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 12 0 več kot 6 mesecev 3
2-3 0 0 0
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 1 17 0 ni čakalne dobe 0
4-5 1 16 2
5-6 1 16 1
3-6 0 0 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6