Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
VRTEC TEZNO ENOTA LUPINICA VRTEC IN JASLI Dogoška cesta 20
Matična številka: 5051282 002 2000 Maribor
Tel: 02 461 27 60 E-mail: vrtec.tezno-lupinica@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 6.9.2023 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 12 2 ni čakalne dobe 0
2-3 1 11 3
1-3 2 21 3
2. starostno obdobje
3-4 1 19 0 ni čakalne dobe 0
4-5 1 20 0
5-6 2 41 0
3-6 0 0 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6