Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
VRTEC TEZNO, ENOTA PEDENJPED VRTEC IN JASLI Ulica heroja Nandeta 3
Matična številka: 5051282 001 2000 Maribor
Tel: --- E-mail: vrtec.tezno-pedenjped@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 6.9.2023 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 2 20 0 več kot 6 mesecev 2
2-3 2 27 0
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 1 18 0 ni čakalne dobe 0
4-5 1 19 0
5-6 2 39 0
3-6
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja
Otroci 2. star. obdobja
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6