Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 4  50  4  0 
2-3 2  26  2 
1-3 1  12  0 
2. starostno obdobje
3-4 1  17  2  0 
4-5 2  41  7 
5-6 2  40  8 
3-6 4  74  10 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 2  36  0  0 
Otroci 2. star. obdobja 2 
Razvojni oddelki          
Vzgojno-varstvena družina
1-3        
3-6  
Skupaj 18  296  35  0 


Stanje kapacitet in cenik

* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Javni zavod Vrtec Zreče Cesta na Roglo 13
Matična številka: 5987296 000 3214 Zreče
Tel: 03 757 38 50 E-mail: vrtec.zrece@siol.net
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 29.7.2021 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 3 38 4 ni čakalne dobe 0
2-3 2 26 2
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 1 17 2 ni čakalne dobe 0
4-5 2 41 7
5-6 2 40 8
3-6 2 38 4
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 17 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 2
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6