Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 2  28  0  0 
2-3 3  42  0 
1-3 1  12  0 
2. starostno obdobje
3-4 1  19  0  0 
4-5 2  48  0 
5-6 2  43  4 
3-6 3  59  4 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 4  65  0  0 
Otroci 2. star. obdobja 2 
Razvojni oddelki          
Vzgojno-varstvena družina
1-3        
3-6  
Skupaj 18  316  10  0 


Stanje kapacitet in cenik

* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Javni zavod Vrtec Zreče Cesta na Roglo 13
Matična številka: 5987296 000 3214 Zreče
Tel: 03 757 38 50 E-mail: vrtec.zrece@siol.net
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 5.4.2019 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 2 28 0 več kot 6 mesecev 0
2-3 3 42 0
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 1 19 0 ni čakalne dobe 0
4-5 2 48 0
5-6 2 43 4
3-6 1 20 1
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 2 34 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 1
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6