Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 3  33  9  0 
2-3 3  42  0 
1-3 2  17  7 
2. starostno obdobje
3-4 3  52  5  0 
4-5 1  24  0 
5-6 2  47  1 
3-6 2  41  1 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 3  51  0  0 
Otroci 2. star. obdobja  
Razvojni oddelki          
Vzgojno-varstvena družina
1-3        
3-6  
Skupaj 19  307  23  0 


Stanje kapacitet in cenik

* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Javni zavod Vrtec Zreče Cesta na Roglo 13
Matična številka: 5987296 000 3214 Zreče
Tel: 03 757 38 50 E-mail: vrtec.zrece@siol.net
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 7.9.2022 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 2 27 1 ni čakalne dobe 0
2-3 3 42 0
1-3 1 12 0
2. starostno obdobje
3-4 3 52 5 ni čakalne dobe 0
4-5 1 24 0
5-6 2 47 1
3-6 1 21 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6