Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1  14  0  0 
2-3 2  28  0 
1-3 4  48  0 
2. starostno obdobje
3-4 2  38  0  0 
4-5      
5-6 2  48  0 
3-6 5  102  3 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 2  33  1  0 
Otroci 2. star. obdobja 4 
Razvojni oddelki          
Vzgojno-varstvena družina
1-3        
3-6  
Skupaj 18  311  8  0 


Stanje kapacitet in cenik

* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Javni zavod Vrtec Zreče Cesta na Roglo 13
Matična številka: 5987296 000 3214 Zreče
Tel: 03 757 38 50 E-mail: vrtec.zrece@siol.net
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 6.7.2020 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 14 0 več kot 6 mesecev 0
2-3 2 28 0
1-3 2 24 0
2. starostno obdobje
3-4 2 38 0 ni čakalne dobe 0
4-5 0 0 0
5-6 2 48 0
3-6 3 60 3
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 18 1 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6