Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Osnovna šola Voličina, enota vrtec Selce Selce 78
Matična številka: 5084008 002 2232 Voličina
Tel: 02 720 81 91 E-mail: os.volicina@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 23.4.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2
2-3
1-3
2. starostno obdobje
3-4 ni čakalne dobe 0
4-5
5-6
3-6 1 20 1
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja
Otroci 2. star. obdobja
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6