Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 4  44  2  5 
2-3 4  50  3 
1-3 3  32  3 
2. starostno obdobje
3-4 4  70  3  0 
4-5 4  73  3 
5-6 6  111  5 
3-6      
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja       0 
Otroci 2. star. obdobja  
Razvojni oddelki         0 
Vzgojno-varstvena družina
1-3        
3-6  
Skupaj 25  380  19  5 


Stanje kapacitet in cenik

* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
VRTEC TEZNO- UPRAVA , ENOTA MIŠMAŠ Dogoška cesta 20
Matična številka: 5051282 000 2000 Maribor
Tel: 02 460 02 10 E-mail: vrtec.tezno@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 6.9.2023 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 0 0 0 več kot 6 mesecev 0
2-3 1 12 0
1-3 1 11 0
2. starostno obdobje
3-4 1 16 3 ni čakalne dobe 0
4-5 1 18 1
5-6 1 16 2
3-6 0 0 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6