Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 6  53  31  22 
2-3 5  65  5 
1-3 9  97  8 
2. starostno obdobje
3-4 2  37  0  9 
4-5 2  43  3 
5-6 3  65  4 
3-6 17  343  12 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 10  155  0  13 
Otroci 2. star. obdobja 16 
Razvojni oddelki   2  10  2  0 
Vzgojno-varstvena družina
1-3       0 
3-6  
Skupaj 56  868  81  44 


Stanje kapacitet in cenik

* Ta enota nima vpisanih podatkov!