Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 3  42  0  81 
2-3 5  69  1 
1-3 12  141  0 
2. starostno obdobje
3-4 3  54  3  13 
4-5 2  43  0 
5-6 4  87  2 
3-6 17  346  8 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 8  129  0  15 
Otroci 2. star. obdobja 5 
Razvojni oddelki   2  12  0  0 
Vzgojno-varstvena družina
1-3       0 
3-6  
Skupaj 56  923  19  109 


Stanje kapacitet in cenik

* Ta enota nima vpisanih podatkov!