Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 4  56  0  155 
2-3 6  80  3 
1-3 11  126  3 
2. starostno obdobje
3-4 5  93  2  31 
4-5 2  46  2 
5-6 4  93  0 
3-6 14  284  4 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 8  123  2  49 
Otroci 2. star. obdobja 8 
Razvojni oddelki   2  12  0  0 
Vzgojno-varstvena družina
1-3       0 
3-6  
Skupaj 56  913  24  235 


Stanje kapacitet in cenik

* Ta enota nima vpisanih podatkov!