Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 6  82  2  22 
2-3 5  69  1 
1-3 9  104  1 
2. starostno obdobje
3-4 2  37  0  9 
4-5 2  43  3 
5-6 3  63  3 
3-6 17  347  6 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 10  158  0  13 
Otroci 2. star. obdobja 11 
Razvojni oddelki   2  10  2  0 
Vzgojno-varstvena družina
1-3       0 
3-6  
Skupaj 56  913  29  44 


Stanje kapacitet in cenik

* Ta enota nima vpisanih podatkov!