Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 442064 01
Dosežen naziv: gradbeni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 3801360014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 110/10
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih