Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 623532 01
Dosežen naziv: strojni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0715
Področje: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo


Šifra: 4302460014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 53/08,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Črnomelj
Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Srednja tehniška šola Koper
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2