Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999866 01
Dosežen naziv: izdelovalec oblačil
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0723
Področje: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 11/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Strokovni center Višnja Gora
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad