Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999863 01
Dosežen naziv: inženir/ka računalništva
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0610
Področje: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno


Šifra:
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: -
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ACADEMIA Višja strokovna šola