Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999857 01
Dosežen naziv: gospodar na podeželju
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0811
Področje: Poljedelstvo in reja živali


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 176/2021
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniška šola Rakičan
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo