Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999855 01
Dosežen naziv: cvetličar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0812
Področje: Hortikultura


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 176/2021
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniška šola Maribor
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo