Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999848 01
Dosežen naziv: frizerski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1012
Področje: Frizerske in druge lepotilne storitve


Šifra:
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 135/2021
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja frizerska šola Ljubljana
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica