Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999841 01
Dosežen naziv: frizer
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1012
Področje: Frizerske in druge lepotilne storitve


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 24/2021
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B2 izobraževalni center, d.o.o.
ERUDIO izobraževalni center
Ljudska univerza Nova Gorica
Srednja frizerska šola Ljubljana
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica