Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999840 01
Dosežen naziv: avtokaroserist
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0716
Področje: Motorna vozila, ladje in letala


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 24/2021
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec