Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999838 01
Dosežen naziv: avtoserviser
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0716
Področje: Motorna vozila, ladje in letala


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 24/2021,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Postojna
Šolski center Postojna, Srednja šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Šolski center Ravne na Koroškem
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2