Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999828 01
Dosežen naziv: elektrotehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0713
Področje: Elektrotehnika in energetika


Šifra:
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
ERUDIO izobraževalni center
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
UPI Ljudska univerza Žalec