Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999816 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0613
Področje: Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2022
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Radovljica
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Sofizo izobraževalni center, d.o.o.
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2