Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999812 01
Dosežen naziv: tehnik elektronskih komunikacij
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0714
Področje: Elektronika in avtomatizacija


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020,1/2024
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Celje
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola