Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999803 01
Dosežen naziv: okoljevarstveni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0712
Področje: Okoljevarstvena tehnologija


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Šolski center Ptuj
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje