Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999799 01
Dosežen naziv: medijski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0211
Področje: Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije