Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999798 01
Dosežen naziv: logistični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2022
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Tržič
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
PRAH, izobraževalni center, Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina, Podružnica šole Celje
PRAH, izobraževalni center, Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina, Podružnica šole Krško
PRAH, izobraževalni center, Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina, Podružnica šole Ljubljana
Prometna šola Maribor
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2