Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999734 01
Dosežen naziv: mizar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0722
Področje: Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Lesarska šola Maribor
Lesarska šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo