Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999700 01
Dosežen naziv: bolničar-negovalec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2