Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999693 01
Dosežen naziv: administrator
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0415
Področje: Tajniško in administrativno delo


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Murska Sobota
ERUDIO izobraževalni center
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Lendava
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Strokovni center Višnja Gora
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2