Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999664 01
Dosežen naziv: tehnik zdravstvene nege
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra: 4601360010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 8/2019
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
Srednja šola Izola
Srednja šola Jesenice
Srednja šola Zagorje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola