Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999662 01
Dosežen naziv: slaščičar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0721
Področje: Živilska tehnologija


Šifra: 3103330010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 8/2019
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola