Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999660 01
Dosežen naziv: mehatronik operater
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 4201530010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 8/2019
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Srednja šola Jesenice
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola