Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999656 01
Dosežen naziv: bolničar-negovalec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra: 4601350010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 3/2019
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Podjetniški inkubator Kočevje
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Celje
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola