Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999655 01
Dosežen naziv: zidar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 3801370010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 3/2019
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola