Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999651 01
Dosežen naziv: strojni mehanik
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0715
Področje: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo


Šifra: 4302520010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 23/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje