Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999641 01
Dosežen naziv: gastronom hotelir
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1013
Področje: Hotelirstvo in gostinstvo


Šifra: 3901840010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 10/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Podjetniški inkubator Kočevje
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Srednja šola Izola
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Srednja šola Zagorje
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora