Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999626 01
Dosežen naziv: tehnik varovanja
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1032
Področje: Varnost, varovanje, zaščita in reševanje


Šifra: 6101340010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 7/2014
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Prometna šola Maribor
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Center za usposabljanje varnostnega osebja