Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999625 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5201090010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 12/17
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Nova Gorica
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana