Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999622 01
Dosežen naziv: višji baletni plesalec
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0215
Področje: Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti


Šifra: 0000002701
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 6/2015
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola