Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999620 01
Dosežen naziv: srednji zdravstvenik / srednja medicinska sestra
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra: 4601326010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 12/17
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Izola