Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999596 01
Dosežen naziv: grafični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0211
Področje: Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja


Šifra: 4101090014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 4/2016
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Šolski center Kranj