Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999587 01
Dosežen naziv: strojni mehanik
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0715
Področje: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo


Šifra: 4302500010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2017
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 4/2016
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Jesenice
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško