Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 562436 01
Dosežen naziv: inženir/ka varovanja
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1032
Področje: Varnost, varovanje, zaščita in reševanje


Šifra: 0000002001
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 47/11, 53/11
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola
ACADEMIA Višja strokovna šola
B2 izobraževalni center, d. o. o., Višja strokovna šola
B2 izobraževalni center, d.o.o., Višja strokovna šola, enota Maribor
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola