Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 651833 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra: 4001350029
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 5
Kategorija: Poklicni tečaj
Uradni list: 47/2011
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Postojna
Šolski center Ptuj
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2