Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 304185 01
Dosežen naziv: organizator velneških storitev
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra: 0000001801
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: -
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
DOBA EPIS, d.o.o., Višja strokovna šola