Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 237405 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra:
Trajanje: 0
Prvi vpis: 2.10.2003
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Župnijski zavod Sv. Jurija Stara Loka, Vrtec Sončni žarek
Župnijski zavod sv. Jurija Škofja Loka, enota Mala cvetka