Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 619913 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra:
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Program po posebnih pedagoških načelih
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
SONCE, Zavod za vzgojo in izobraževanje
SONCE, Zavod za vzgojo in izobraževanje, enota Waldorfski vrtec Hišica sonca
SONCE, Zavod za vzgojo in izobraževanje, OE Waldorfski vrtec Hišica sonca, PE Ljubljana
Waldorfski vrtec Mavrica