Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 334152 01
Dosežen naziv: tehnik mehatronike
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 4201490010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 5/11,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola tehniških strok Šiška
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
Tehniški šolski center Maribor
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola