Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 502243 01
Dosežen naziv: preoblikovalec tekstilij
KLASIUS-SRV:
13001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0723
Področje: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija


Šifra: 3401550010
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Nižji poklicni
Uradni list: 5/11
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko