Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 774263 01
Dosežen naziv: tapetnik
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 3701440010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 14/2010
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo